MUMT Mini Open House 2022 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ปีที่ 65 และวันเทคนิคการแพทย์ไทย
กรกฎาคม 1, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกับฮอนด้า และบิทคับ พัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชัน CANDEE เทคโนโลยีบล็อกเชนสู่แพลตฟอร์มบันทึกความดีและสุขภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
กรกฎาคม 4, 2022

MUMT Mini Open House 2022 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสมาร่วมกิจกรรมโครงการ “MUMT Mini Open House 2022” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการจัดการสอนของหลักสูตรของคณะเทคนิคการแพทย์ ทั้งสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค แนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในคณะฯ และบทบาททางวิชาชีพ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพมากขึ้น และช่วยให้นักเรียนที่เข้าร่วมตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่มมากขึ้น โดยเป็นความร่วมมือกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ด้านการศึกษาและกิจกรรมร่วมกัน ที่จะมุ่งหวังให้นักเรียนที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5805984282749342