คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 26

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เลือกรายการตรวจสุขภาพอย่างไรให้คุ้มค่าและเหมาะกับตัวเรา
กุมภาพันธ์ 16, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2567
กุมภาพันธ์ 20, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 26

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมจาก โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 26 จำนวน 5 ท่าน ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมทั้งร่วมหารือร่วมกันในเนื้อหาการอบรมที่สนใจ และมีความต้องการศึกษาสำหรับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจไปพัฒนางานที่ปฏิบัติทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 19 ก.พ. – 28 มี.ค. 67


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.875661184359208

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol