คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมข้อกำหนด ISO 15189:2022 และ ISO 15190:2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา ประจำปี 2566
กรกฎาคม 24, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดอมรินทราราม วรวิหาร
สิงหาคม 8, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมข้อกำหนด ISO 15189:2022 และ ISO 15190:2020

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมข้อกำหนด ISO 15189:2022 และ ISO 15190:2020 ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ตามข้อกำหนด ISO 15189:2022 และ ISO 15190:2020 และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.วิไลรัตน์ นุชประมูล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องบรรยาย 317 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในรูปแบบออนไลน์

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.758970639361597

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol