ประกาศประมูลให้เช่าพื้นที่


ประมูลการจัดให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ


ประมูลการจัดให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร

ขออภัยในความไม่สะดวก  ขณะนี้เว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์อยู่ระหว่างการพัฒนา


ไปยังเว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์รูปแบบเก่า www.mt2.mahidol.ac.th