ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเทคนิคการแพทย์)
เรื่อง การขายทอดตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ

เลขที่ประกาศ วิธีการจัดหา รายการ วันที่ลงทะเบียนเข้าขอดูพื้นที่ วันที่ประมูลขายทอดตลาด
MT04/2566 การประมูลขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ รายการ เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง

8 ม.ค. – 12 ม.ค. 67 18 ม.ค. 67
MT03/2566 การประมูลขายทอดตลาด 

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ รายการ เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

29 ก.ย. – 10 ต.ค. 66 12 ต.ค. 66
MT02/2566 การประมูลขายทอดตลาด 

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ รายการ เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง

 15-19 พ.ค. 66 1 มิ.ย. 66 
MT01/2566 การประมูลขายทอดตลาด 

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 124 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด แบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

 23-31 ม.ค. 66 15 ก.พ. 66 
MT01/2565 การประมูลขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ

15-19 ส.ค. 65 26 ส.ค. 65
เวลา 09.30-10.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับฟังคำชี้แจงรายละเอียด และดูพัสดุเก่า รายการ เครื่องทำน้ำเย็นปรับอากาศส่วนกลาง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

รายการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับฟังคำชี้แจงรายละเอียด และดูพัสดุเก่า รายการ เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง