ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเทคนิคการแพทย์)
เรื่อง การขายทอดตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ

เลขที่ประกาศ วิธีการจัดหา รายการ วันที่ลงทะเบียนเข้าขอดูพื้นที่ วันที่ประมูลขายทอดตลาด
MT01/2566 การประมูลขายทอดตลาด 

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 124 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด แบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

 23-31 ม.ค. 66 15 ก.พ. 66 
MT01/2565 การประมูลขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ

15-19 ส.ค. 65 26 ส.ค. 65
เวลา 09.30-10.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้สนใจเสนอราคาเข้าดูสถานที่
รายการครุภัณฑ์แทงจำหน่าย ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายการ

รายชื่อผู้สนใจเสนอราคาเข้าดูสถานที่ รายการครุภัณฑ์แทงจำหน่าย ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล