ประกาศประมูลให้เช่าพื้นที่


ประมูลการจัดให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ


ประมูลการจัดให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร