ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565
กรกฎาคม 27, 2022
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
สิงหาคม 4, 2022

ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, รองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ชูทอง หัวหน้าห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology Research Laboratory) (603) พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) เพื่อรับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ตามเกณฑ์มาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2565 ในการนี้ห้องปฏิบัติการ 603 ได้ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.523556722902991