คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ จำนวน 2 ห้อง

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์
สิงหาคม 7, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมโครงการ “First Meet MUMT” ให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์
สิงหาคม 11, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ จำนวน 2 ห้อง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.พรลดา นุชน้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักวิจัย ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) เพื่อรับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี โดยห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL และได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ จำนวน 2 ห้อง ได้แก่

  1. ห้องปฏิบัติการ Human Genetics and Bio-Analytical Lab (617)
  2. ห้องปฏิบัติการโปรติโอมิกส์ (608)

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/MedTechMU/photos/a.3675392399141885/3675392449141880/?type=3