คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมออกบูธให้ความรู้ในงาน “สังคมสุขใจ” ครั้งที่ 6
December 17, 2019
พิธีแสดงมุทิตาจิต และพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยารุ่นที่ 3
December 23, 2019

On Wednesday 18th December 2019, Prof. Dr. Chartchalerm Isarankura-Na-Ayudhya, the Dean, along with Asst. Prof. Dr. Chotiros Plabplueng, Deputy Dean for Postgraduate Education and International Relations, Assoc. Prof. Dr. Kulachart Jangpatarapongsa, Deputy Dean for Technology and Innovation Development and Commercialization and Asst. Prof. Dr. Pornlada Nuchnoi, Deputy Dean for Research and Academic Services, together with lecturer team welcomed Prof. Dr. Abdelhamid Elaissari, Director of Researches at National Centre for Scientific Research at Laboratory of Automatic Control and Process Engineering, Claude Bernard University, France.

Prof. Dr. Abdelhamid Elaissari visited MUMT as the visiting scholar during December 16 – 22, 2019. On this occasion, the meeting was mainly focused on the discussion about the opportunities for collaboration in double degree programs and research. Moreover, we are thankful to have Prof. Dr. Abdelhamid Elaissari who conducted and participated in teaching and research activities. He delivered special lectures on “Stimuli responsive colloids” to the students, faculty members, and medical technologists.

More Photo : https://drive.google.com/open?id=1Bbo5F15LkKAbBx3Klx9IGHda9KqArNnd