คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Department of Radiological Technology, Faculty of Medical Technology, Teikyo University Fukuoka campus, Japan

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก Department of Radiological Technology, Faculty of Medical Technology, Niigata University of Health and Welfare, Japan
March 7, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการ Dean visit ประจำปีงบประมาณ 2567
March 13, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Department of Radiological Technology, Faculty of Medical Technology, Teikyo University Fukuoka campus, Japan

วันที่ 5 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Shinji Kawamura และ Asst. Prof. Yuya Sekikawa Department of Radiological Technology, Faculty of Medical Technology, Teikyo University Fukuoka campus, ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ร่วมกับคณะฯ ในอนาคต อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา ด้านงานวิจัย เป็นต้น ณ ห้องประชุม 817 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.883928696865790

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol