คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก Department of Radiological Technology, Faculty of Medical Technology, Niigata University of Health and Welfare, Japan

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมจัดทำ Active Recruitment and On-site Interview 2024 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
March 5, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Department of Radiological Technology, Faculty of Medical Technology, Teikyo University Fukuoka campus, Japan
March 7, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก Department of Radiological Technology, Faculty of Medical Technology, Niigata University of Health and Welfare, Japan

วันที่ 5 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Naoki Kodama Head of Department of Radiological Technology, Faculty of Medical Technology, Niigata University of Health and Welfare และ Prof. Satoshi Kasai พร้อมด้วยนักศึกษา จำนวน 4 คน ในโอกาสเดินทางมาร่วมเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ พร้อมทั้งส่งนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อฝึกประสบการณ์ ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการนี้นักศึกษาทั้งหมดจะร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพรังสีเทคนิค เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 5–14 มีนาคม 2567


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.883922736866386

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol