คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ครั้งที่ 15

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรม “การประเมินคัดกรองสุขภาพในผู้สูงอายุ”
July 8, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
July 23, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ครั้งที่ 15

<div align=”justify”>
<p style=”text-indent: 2.5em;”>เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงานแถลงข่าวงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ครั้งที่ 15” ณ ห้อง Lotus Suite 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในการนี้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ เพื่อช่วยในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก” นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ เอี่ยมพึ่งพร หัวหน้าโครงการ และคณะผู้วิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนันท์ แย้มกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ใยน้อย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต) ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานเด่นของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยต่อสื่อมวลชนและผู้บริหารหน่วยงานวิจัยของประเทศในงานแถลงข่าว โดยผลงานวิจัยนี้ จะเข้าร่วมการนำเสนอในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ต่อไป</p>
รูปภาพเพิ่มเติม : <a href=”https://drive.google.com/drive/folders/1_oz-ysBn4wwC68z3PtonlhMwzhOzhTgh?usp=sharing”>https://drive.google.com/drive/folders/1_oz-ysBn4wwC68z3PtonlhMwzhOzhTgh?usp=sharing</a>

</div>