คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ครั้งที่ 15
July 17, 2020
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Y blue (Surface protein contamination kit) ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร
July 23, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยอาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ, รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมคณะฯ เพื่อรับทราบถึงการเตรียมความพร้อมด้านมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 (โควิด-19) เพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1lNrB6q5702FBHc3CcUWZsWFtrMtPHC4n?usp=sharing