คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรม “การประเมินคัดกรองสุขภาพในผู้สูงอายุ”

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ ปีที่ 63
June 29, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ครั้งที่ 15
July 17, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรม “การประเมินคัดกรองสุขภาพในผู้สูงอายุ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 317 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ “การประเมินคัดกรองสุขภาพในผู้สูงอายุ” โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงวิภาวี ฉินเจนประดิษฐ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ประจำโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ในการให้บริการ และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ และสามารถให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง ในการให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1KF420QyBU4SGmRBfiTzl37BhGAtcPAwv?usp=sharing