คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ตำบลบ้านคา จังหวัดราชบุรี
November 4, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยกับกิจกรรม “ศิริราชก้าวไกล ใส่ใจสังคม” เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562
December 3, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562 ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในการนี้ ศาสตราจารย์.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งในปีนี้มียอดจตุปัจจัยร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 915,837.50 บาท

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=11T3tgYe3Duux3_GcKRUcjLRpFaKIsRnu