คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยกับกิจกรรม “ศิริราชก้าวไกล ใส่ใจสังคม” เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
December 3, 2019
Certification Ceremony for Exchange Students of International Clinical Internship Program
December 3, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยกับกิจกรรม “ศิริราชก้าวไกล ใส่ใจสังคม” เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลศิริราช ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรม “ศิริราชก้าวไกล ใส่ใจสังคม” เนื่องในวันประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาม และการสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานมีการประกวดขบวนแห่นางนพมาศ ประกวดนางนพมาศ ประกวดการแต่งกายงาม ประกวดกระทง และรำวงมาตรฐาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีผู้ร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1PLYF9n7KyEFOGrbafzv1WFjg1GpMhpoB