คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ตำบลบ้านคา จังหวัดราชบุรี

มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562
November 4, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
December 3, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ตำบลบ้านคา จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ตำบลบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธาน ร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรที่เกษียณอายุ ร่วมเดินทางนำจตุปัจจัย เครื่องบริวารกฐิน และเครื่องไทยธรรม ถวายแด่พระสงฆ์ เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และร่วมสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมพระธาตุที่ไว้อัฐิหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี พร้อมทั้งร่วมซ่อมแซมศาลาการเปรียญสำหรับรพระภิกษุสงฆ์ และผู้มาประกอบกิจกรรมทางศาสนาซึ่งยอดจตุปัจจัยถวายรวมทั้งสิ้น 167,057.50 บาท คณะฯ ขอขอบพระคุณในไมตรีจิตและขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านในครั้งนี้