คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับบุคลากรจากกรมอาหารและยา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการ Dean visit ประจำปีงบประมาณ 2567
March 13, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Medical Technology, Niigata University of Health and Welfare, Japan
March 15, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับบุคลากรจากกรมอาหารและยา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรจากกรมอาหารและยา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเจ้าหน้าที่กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในโอกาสเข้าหารือ พร้อมศึกษาดูงาน ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.888825846376075

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol