คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Medical Technology, Niigata University of Health and Welfare, Japan

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับบุคลากรจากกรมอาหารและยา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
March 15, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567
March 19, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Medical Technology, Niigata University of Health and Welfare, Japan

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Faculty of Medical Technology, Niigata University of Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 คน ในโอกาสร่วมฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพรังสีเทคนิค เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 5–14 มีนาคม 2567 ตามโครงการ International Internship Exchange Program 2024 ในการนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ร่วมนำเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงาน พร้อมบอกเล่าความประทับใจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และคณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.889298652995461

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol