คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
July 31, 2020
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์
August 7, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนกรกฎาคม ที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประจำทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ในโอกาสนี้อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมถวายเครื่องสังฆทาน โดยผู้ร่วมงานได้นำอาหารแห้ง/ของใช้ต่าง ๆ มาร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vi0Um7v0_7JIzoKYAk9eiJGQ-a1ibvjc