ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศ TOR
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดรับฟังวิจารณ์
คณะเทคนิคการแพทย์ วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 29/8/2562
คณะเทคนิคการแพทย์ วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 13/8/2562
ร่างเอกสารประกวดราคา
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
คณะเทคนิคการแพทย์ วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กล้องรักษาความปลอดภัย (CCTV) จำนวน 1 ระบบ 13/8/2562 1,071,498.00
เอกสารประกวดราคา
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
MT 10/2562 คณะเทคนิคการแพทย์ วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 29/08/2562 1,071,498.00
MT 9/2562 คณะเทคนิคการแพทย์ วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 23/08/2562 1,071,498.00
ประกาศประกวดราคา
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
คณะเทคนิคการแพทย์ วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 29/08/2562 1,071,498.00
คณะเทคนิคการแพทย์ วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 23/08/2562 1,071,498.00
คณะเทคนิคการแพทย์ วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 20/08/2562 1,071,498.00
ประกาศราคากลาง
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ วันที่ขายเอกสาร วันที่ยื่นซอง วันที่ชี้แจง
รายละเอียด 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 23/09/2562 584,000.00

ขออภัยในความไม่สะดวก  ขณะนี้เว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์อยู่ระหว่างการพัฒนา


ไปยังเว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์รูปแบบเก่า www.mt2.mahidol.ac.th