ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศ TOR
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดรับฟังวิจารณ์
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 29/8/2562
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 13/8/2562
ร่างเอกสารประกวดราคา
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   กล้องรักษาความปลอดภัย (CCTV) จำนวน 1 ระบบ 13/8/2562 1,071,498.00
เอกสารประกวดราคา
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
MT 10/2562 MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 29/08/2562 1,071,498.00
MT 9/2562 MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 23/08/2562 1,071,498.00
ประกาศประกวดราคา
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 29/08/2562 1,071,498.00
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 23/08/2562 1,071,498.00
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 20/08/2562 1,071,498.00
ประกาศราคากลาง
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ วันที่ขายเอกสาร วันที่ยื่นซอง วันที่ชี้แจง
รายละเอียด 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
MT วิธีคัดเลือก   จ้างตรวจวิเคราะห์เลือดทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 งาน 07/02/2563 4,647,750.00
MT วิธีคัดเลือก   จ้างตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 งาน 07/02/2563 2,140,310.00
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 23/09/2562 584,000.00

ขออภัยในความไม่สะดวก  ขณะนี้เว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์อยู่ระหว่างการพัฒนา


ไปยังเว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์รูปแบบเก่า www.mt2.mahidol.ac.th