คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Medical Technology, Niigata University of Health and Welfare, Japan
มีนาคม 15, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะฯ ในโอกาสได้รับรางวัลจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566
มีนาคม 21, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2567 อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาคณะฯ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.891595279432465

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol