คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะฯ ในโอกาสได้รับรางวัลจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567
มีนาคม 19, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เรื่อง A Guide to Building a Successful Brand for Medical Innovation: Hands-on Workshop
มีนาคม 21, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะฯ ในโอกาสได้รับรางวัลจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

วันที่ 16 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ Dr. Chuong Le Van: Deputy Director of Quality Control Center for Medical Laboratory University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Vietnam ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัล Outstanding Alumni Award Faculty of Graduate Studies, Mahidol University for the Year 2023 in the Administration Achievement Category จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.892080986050561

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol