คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Far Eastern University (FEU), Philippines ประจำปี 2567

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชี้แจงการใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (e-PA) และระบบการประเมินแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (e-IDP) ประจำปี 2567
พฤษภาคม 24, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจาก เทคโนธานี (TECHNOPOLIS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พฤษภาคม 29, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Far Eastern University (FEU), Philippines ประจำปี 2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Far Eastern University (FEU), Philippines จำนวน 3 คน ในโอกาสร่วมฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 14-28 พฤษภาคม 2567 ตามโครงการ International Internship Exchange Program 2024 ในการนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้นำเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงาน บอกเล่าความประทับใจ พร้อมทำการแสดงประกอบเพลง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.925665872692072

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol