เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 4

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน “อาจาริยบูชา” สืบเท้าก้าวธรรม 40 พรรษา บนมรรคาแห่งการตื่นของ โดย..ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
พฤศจิกายน 2, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรม “การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการลาปฏิบัติงาน” (ระบบลาออนไลน์)
พฤศจิกายน 4, 2020

เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ศูนย์ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จังหวัดราชบุรี จัดโครงการ “ เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ” โดยโครงการนี้คณาจารย์และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้เกิดความเข้าใจและมองเห็นภาพขั้นตอนการทำงานและกระบวนการรับบริจาคโลหิตจากการปฏิบัติงานจริง ในการนี้มีบุคลากร นักศึกษา ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจมาร่วมกันบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/10w-jzalq5Iiyk6DaX1Ejkv_gN4cdmDyz