คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ในงานประชุมวิชาการด้านสร้างเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เครือข่ายสถาบันมหาวิทยาลัยอาเซียน

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาซิฟิลิสซีโรโลยี และแบคทีเรียวิทยา เข้ารับการตรวจรับรองตามมาตรฐาน ISO 17043
มกราคม 23, 2023
MUMT Football Champion Cup 2023 ฟุตบอลสานสัมพันธ์น้องพี่ “ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน”
มกราคม 24, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ในงานประชุมวิชาการด้านสร้างเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เครือข่ายสถาบันมหาวิทยาลัยอาเซียน

วันที่ 19-20 มกราคม 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยอาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมออกบูธให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งให้บริการวัดองค์ประกอบของร่างกาย ในงานประชุมวิชาการด้านสร้างเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เครือข่ายสถาบันมหาวิทยาลัยอาเซียน 7th AUN-HPN International Advisory Committee Meeting และ 3rd Aun International Health Promotion Conference ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ โฮเทล ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ประธานคณะทำงานแกนนำในการพัฒนาระบบ Healthy University Rating Systems (HURS) และคณะกรรมการอำนวยการของมหาวิทยาลัยมหิดล (AUN-HPN Steering Committee) ร่วมรายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมาของระบบ HURS โดยมี 26 มหาวิทยาลัย จากกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมประชุม

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.648321820426480

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol