คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมส่วนงาน (Council Visit)
มกราคม 27, 2020
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับมูลนิธิบูรณพุทธ
มกราคม 31, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมโยคะเพื่อแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรม

เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม “โยคะเพื่อแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรมและพัฒนาสุขภาพกายและใจแบบองค์รวม” ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ เพื่อสร้างความผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า ช่วยลดความเครียด สร้างความสงบให้กับจิตใจ นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดจากออฟฟิศซินโดรม ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ และเพื่อช่วยสร้างเสริมสมรรถนะให้กับบุคลากร โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ Adrish Brahmadatta อาจารย์อาคันตุกะชาวอินเดีย, รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา ประธานศูนย์ภารตะศึกษา และคุณธฤษณี จรัสจรุงเกียรติ มาเป็นวิทยากรบรรยาย และสาธิตกระบวนท่า ณ ห้องบรรยาย 304-5 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16LnFEpXAaKsizHknLfMeAf4We_Waxdsa