คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562
กันยายน 24, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
ตุลาคม 1, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิตาคุณ แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก เนื่องในโอกาสวันมหิดล 24 กันยายน ประจำปี 2562 วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก “องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ ฯ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลและโรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับส่วนงานในมหาวิทยาลัย และส่วนงานภายนอก