คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Medical Technology, Teikyo University, Japan ประจำปี 2567
มิถุนายน 6, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าหารือความร่วมมือร่วมกับบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
มิถุนายน 7, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นจามจุรี ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นสาธร ต้นชงโค ต้นล่ำซำ และต้นกะพี้จั่น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งดูดซับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิต และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ลานด้านหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.925665872692072

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol