โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (MUMT Pilot Plant)

โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (MUMT Pilot Plant) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2562 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาจากคณาจารย์และนักวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจสร้างความร่วมมือ โดยมีช่องการให้คำปรึกษาด้านการผลิต ตลอดจนการหาช่องทางติดต่อกับภาคอุตสาหกรรมและจับคู่ทางธุรกิจที่เหมาะสม ก่อนนำออกไปสู่การค้าในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังทำงานร่วมกับบริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด เพื่อเป็นตัวกลางในการดูและรักษาผลประโยชน์ทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ หรืองานบริการที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาจากอาจารย์ นักวิจัย ให้สามารถแข่งขันหรือทำการค้าในตลาดได้ MUMT Pilot Plant มีพันธกิจหลักในการ 1) สร้างนวัตกรรมและพัฒนาชุดทดสอบน้ำยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 2) ให้บริการผลิตชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายใต้การผลิตที่ได้มาตรฐานระดับชาติและสากล และ 3) ให้คำปรึกษาด้านการต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่ภาคการผลิตและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง MUMT Pilot Plant เพื่อประโยชน์ในมิติต่างๆ

1.สร้างแพลตฟอร์มผลักดันการสร้างนวัตกรรมชุดทดสอบโรค และชุดตรวจทีมีประสิทธิภาพสูง มีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย และอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ และด้านอาหาร
2.เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกับกับภาคเอกชน และเกิดการลงทุนด้านการผลิตชุดทดสอบจากภาคเอกชน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างนวัตกรรม
3.ช่วยนักวิจัยในคณะฯ ให้มีแนวทางในการต่อยอดนวัตกรรมไปสู่ภาคการทดสอบ ผลิต และสู่ตลาดเชิงพาณิชย์
4.สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการบูรณาการการทำงานระหว่างภาควิชาการโดยอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และการบริหารการตลาดโดยภาคเอกชน
5.เป็นแหล่งสาธิตและเรียนรู้การผลิตชุดทดสอบ นํ้ายา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO13485 ตลอดจนการเป็นแหล่งเรียนรู้การวิจัยครบวงจร ซึ่งช่วยผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาชุดตรวจทางการแพทย์ และมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการควบคู่กันไป อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตชุดทดสอบทางการแพทย์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับประเทศ

ณ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการวิจัยโดยนักวิจัยภายในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ผ่านการจดสิทธิบัตรและออกตลาดแล้วประกอบด้วย 4 ผลิตภัณฑ์ดังนี้

ชุดทดสอบสารตกค้างสารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้


ชุดทดสอบนี้สามารถตรวจสารตกค้างสารเคมีจำกัดแมลงในผักและผลไม้ได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 45 นาที พร้อมด้วยอุปกรณ์และคู่มือใช้งานที่เข้าใจง่าย

ผู้บริโภคทั่วไปสามารถใช้ชุดทดสอบสารตกค้างสารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้ได้ด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการเตรียมตัวอย่างด้วยการสับผักหรือผลไม้ที่ต้องการทดสอบให้ละเอียดแล้วใส่ในหลอดเตรียมตัวอย่างเพื่อสกัดยาฆ่าแมลงออกจากผักและผลไม้ เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำในคู่มือที่แนบมากับผลิตภัณฑ์จนครบถ้วนแล้ว จะสามารถทราบผลได้ทันที ด้วยการเทียบสีที่ได้จากการทดสอบ โดยสีเข้ม หมายถึง ผักหรือผลไม้ที่นำมาทดสอบนั้นมีความปลอดภัย สีจาง หมายถึง มีสาร เคมีกำจัดแมลงในระดับที่ไม่ปลอดภัย และสีขาว หมายถึง มีสารสารเคมีกำจัดแมลงในระดับที่เป็นอันตราย โดยสามารถทดสอบผักและผลไม้ได้ทุกชนิดในราคาไม่ถึง 100 บาทต่อการทดสอบ 1 ตัวอย่าง

ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร


ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร เป็นนวัตกรรมทดสอบคราบโปรตีนที่ตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหารที่มีความไวสูง กล่าวคือสามารถตรวจพบโปรตีนซึ่งมีอนุภาคที่น้อยกว่า 50 ไมโครกรัมได้ และมีความไวกว่าน้ำยาทดสอบที่จำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป ซึ่งโปรตีนที่ตกค้างนอกจากจะเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียแล้วยังมีผลต่อผู้ที่แพ้โปรตีนอีกด้วย สามารถใช้ทดสอบได้ทั้งโปรตีนพืชและสัตว์ ซึ่งก่อนวางตลาดได้มีการทดสอบผลิตภัณฑ์ทั้งในห้องปฏิบัตการ และใช้จริงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร พบได้ว่าผลเป็นที่น่าพอใจ สะอาดและปลอดภัยตามมาตรฐาน

ชุดทดสอบการติดเชื้อฉี่หนูชนิดรวดเร็ว


ชุดทดสอบการติดเชื้อฉี่หนูชนิดรวดเร็ว มีการใช้ที่ง่ายและทราบผลเร็วคล้ายชุดตรวจการตั้งครรภ์ โดยจะมีความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

แอลกอฮอล์ เจล และ สเปรย์


ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสำหรับผิวมือ ไม่เหนียวเหนอะหน่ะ ไม่ต้องล้างออก ช่วยทำให้มือชุ่มชื่น มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ และกลีเซอรีนช่วยให้ผิวมือชุ่มชื่นตลอดเวลา ไม่แห้งแตก มี 2 กลิ่นมาให้เลือกสรร เป็นน้ำหอม essential oil กลิ่นหอมละมุน ไม่ฉุนจมูก

  • กลิ่นชาขาว (white tea) หอม ละมุน ผ่อนคลาย
  • กลิ่นซัมเมอร์มอร์นิ่ง (summer morning/ดอกส้ม) หอม สดชื่น มีชีวิตชีวา

 

ช่องทางการติดต่อ

  • 508-509 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์
    เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
    อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  • 0 2441 4371-9 ต่อ 2502

  • 08 6000 6119 / 09 0992 9412

ข่าวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
https://mt.mahidol.ac.th/mumt-pilotplant/pilotplant-news/

ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
LINE ID : @MTInnotrex