คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และออกบูธตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ ณ ตลาดจริงใจ Farmers’ Market สมุทรสาคร
กันยายน 18, 2021
Being ของครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
กันยายน 28, 2021

จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน แด่ .. ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 22 กันยายน 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ” จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน ” เพื่อเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานที่คณะเทคนิคการแพทย์ ด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างดียิ่ง โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก, นางจรูญศรี บุญเรือง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน งานการศึกษา สำนักงานคณบดี, นายอานันท์ จิตรบรรจง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และนายศิริชัย ไทยพร พนักงานวิทยาศาสตร์ สถานเวชศาสตร์ชันสูตร โดยในปีนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายในงานมีคณาจารย์ บุคลากร บุคลากรจากหน่วยงานภาคนอก พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรที่เกษียณอายุในปีที่ผ่าน ๆ มา มาร่วมเชิดชูเกียรติ ในบรรยายที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ ได้ให้เกียรติมอบเข็มราชสกุลมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมโล่เกียรติยศ และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณฯ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ สร้างผลงาน และร่วมปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดียิ่งแก่คณะฯ โดยจัดพิธีมอบไปเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา โดยจำกัดผู้เข้าร่วมงาน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.4901163773231402