มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562

Certification Ceremony for Students of International Training Program from University of Muhammadiyah Semarang, Indonesia
พฤศจิกายน 4, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ตำบลบ้านคา จังหวัดราชบุรี
พฤศจิกายน 4, 2019

มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 62 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562 โดยในปีนี้คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในงานมีกิจกรรมในฐานต่าง ๆ ที่พี่ ๆ นักศึกษาได้จัดเตรียมเพื่อต้อนรับน้อง ๆ นักเรียน และผู้ร่วมงานทุกท่านได้ร่วมสนุก ทั้งสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค โดยมีนักศึกษาทั้ง 2 สาขาคอยดูแล และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์ โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ ได้มาเยี่ยมชมโดยมีศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ, รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา, รองศาสตราจารย์ ดร. กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และอาจารย์ ดร. สินีวัลยา วิชิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา