พิธีแสดงมุทิตาจิต และพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยารุ่นที่ 3
ธันวาคม 23, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563
มกราคม 2, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์จัดงาน งานรื่นเริงเถลิงศกใหม่ ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานรื่นเริงเถลิงศกใหม่ ประจำปี 2563 ในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวคณะเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสาลวัน จังหวัดนครปฐม มารับบิณฑบาตร ต่อมาได้ร่วมฟังพระธรรมเทศนา จากนั้นในช่วงบ่ายมีกิจกรรมกีฬาสี เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีของบุคลากร และนักศึกษา ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน และในช่วงเย็นมีกิจกรรมงานเลี้ยง “ รื่นเริงเถลิงศกใหม่ ” มีการจับฉลากมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดี และเล่นเกมส์ร่วมชิงรางวัล ทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนาน ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ มอบแด่ชาวเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=12DDwPMjFYtDaUfqqIgG-ERiyWL_xLFDL