คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ ตลาดเอื้ออาทร ตำบลมหาสวัสดิ์

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ณ ตลาดยิ่งเจริญ
พฤษภาคม 16, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 2
พฤษภาคม 19, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ ตลาดเอื้ออาทร ตำบลมหาสวัสดิ์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ ตลาดเอื้ออาทร ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล นำโดยนายชาลี ทองดอนเอ สาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก (Active Case Finding) แก่ประชาชนกลุ่มผู้ค้าในตลาด ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล และนายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ที่ให้ความสำคัญกับการคัดกรอง และการใส่ใจดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้วิกฤตสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.4515230871824696