คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Ministry of Health, Phnom Penh, Cambodia

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566
กันยายน 29, 2023
เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 6
กันยายน 29, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Ministry of Health, Phnom Penh, Cambodia

วันที่ 26 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ จันทร์มี หัวหน้าภาควิชาเคมีคลินิก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลพร ริยะป่า อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม และชีวการแพทย์สารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จาก Ministry of Health, Phnom Penh, Cambodia นำโดย Pharm. Sareth Sokhom Deputy Director of the Technical School for Medical Care of University of Health Sciences ในโอกาสเข้าร่วมปรึกษาหารือด้านการเรียนการสอนทางเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.792981565960504

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol