คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เบื้องต้น

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
ธันวาคม 6, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงพลังต้านทุจริต ในวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti – Corruption Day)
ธันวาคม 12, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เบื้องต้น

เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เบื้องต้น ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อให้ความเข้าใจและมีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพในภาวะฉุกเฉิน ได้อย่างถูกต้อง และใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รองรับการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งยังสามารถใช้ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยเบื้องต้นได้ โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT) ตลอดจนอุปกรณ์ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร (ENVIRONMENTAL EQUIPMENT) มาบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้ร่วมอบรมทุกท่าน ณ ห้องบรรยาย 304-305 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1VFCUjFLtuCPzoKjRmRUup8jo-8KUfnF8