พิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป. ลาว ประจำปี 2563

หุ่นเฟิร์มทั่วร่างไม่ต้องง้ออุปกรณ์
กุมภาพันธ์ 24, 2020
Certification Ceremony for Exchange Students of International Internship Program from UST, Philippines 2020
กุมภาพันธ์ 28, 2020

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป. ลาว ประจำปี 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปิดการอบรมในหลักสูตรเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 22 ประจำปี 2563 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร กล่าวปิดการฝึกอบรม และร่วมมอบของที่ระลึก โดยมีคณาจารย์ผู้สอน ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดี และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน ณ ห้องบรรยาย 801 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าอบรมจะร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เรื่องการพัฒนามาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา บุคลากรจากงานประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฯ ทัศนศึกษาชมสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในสถานที่ต่าง ๆ อาทิ นำชมพระบรมมหาราชวัง โดยมีวิทยากร จากสำนักพระราชวังให้ความอนุเคราะห์ บรรยายความรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาโดยรอบบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพาเข้ากราบสักการะพระแก้วมรกต จากนั้นได้พาชมอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่า สวนสมเด็จย่า ซึ่งภายในแบ่งเป็นสวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์ อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณซอยสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน ฝั่งธนบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=13wfaEPhn9-h7Rom1oIUtxqXwKYLZmY9C

https://drive.google.com/open?id=1Lr3q6xAKfJU62vh9oiJjQ_khbGISRbMW