คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงทางวิชาการ (Memorandum of Intent: MOI) ระหว่าง 11 หน่วยงานเร่งรัดงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Science and Technology Accelerators)
September 22, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566
September 26, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 22 กันยายน 566 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และเร่งสนับสนุน เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือ MIDAS Center ร่วมให้การต้อนรับ คุณจารุเดช คุณาดิลก Director of Medical Device Manyfactureres Industry Club (MeDIC) และ Ms. Arina Malygina BD Analyst บริษัท Rapid Bio จำกัด ประเทศรัสเซีย ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต และการทำธุรกิจด้านชุดทดสอบโรคต่างๆ ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อีกทั้งร่วมเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบฯ ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.791809999410994

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol