คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมในงานการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม
July 11, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนสุคนธีรวิทย์
July 20, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมในงานการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2022

วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์, อาจารย์ ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ และคุณทรัสตี แก้วชูศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม พร้อมทั้งจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทฯ ในงานการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2022 ในการนี้อาจารย์ ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม ได้ร่วมบรรยายแนะนำผลิตภัณฑ์ MT Pest easy test ชุดทดสอบสารเคมีจำกัดแมลงตกค้างในผักและผลไม้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5857977267550043