คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะนิสิตจากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ในงาน InterCare Asia 2022
November 2, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดพระยาทำวรวิหาร และวัดเสนหา
November 10, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะนิสิตจากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่าย พัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง, อาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และนิสิต จากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาสันติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย (โรงพยาบาลศิริราช) โดยมีคณาจารย์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตการตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.591847042740625