ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรูปแบบออนไลน์

มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 (MAHIDOL QUALITY FAIR 2022)
December 1, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT Money The series EP.1 ให้กับบุคลากร
December 2, 2022

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากคณะฯ ในโอกาสนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอชี้แจงนโยบาย ทิศทางการบริหารงาน โดยเน้นย้ำในการมุ่งไปสู่ World Class University โดยคณบดีฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานที่สำคัญของปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งปิดท้ายด้วยการซักถาม รับฟัง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ผ่านระบบออนไลน์

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.611521694106493
#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol