คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคล น้อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
December 23, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมมอบชุดทดสอบทางการแพทย์ฝีมือนักวิจัยไทย ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล ISO 13485:2016 ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข
January 5, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี กล่าวอวยพรปีใหม่ 2566 ให้กับบุคลากร เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

และในโอกาสเดียวกัน ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช อาจารย์ ดร.นวลเพ็ญ ดำรงกิจอุดม อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับผู้ร่วมงาน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.633621848563144

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol