คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ณ แคมป์คนงานเขตหลักสี่

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานส่วนงาน (site visit) ของมหาวิทยาลัยมหิดล รอบระยะเวลาปีงบประมาณ 2560-2563 โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
May 21, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปออนไลน์
May 27, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ณ แคมป์คนงานเขตหลักสี่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง และกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง คัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก (ACTIVE CASE FINDING) ณ แคมป์คนงานเขตหลักสี่ จำนวน 700 คน ในการนี้คณะฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้รถพระราชทานในการให้บริการตรวจคัดกรองแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแคมป์คนงานเขตหลักสี่ถูกพบเป็นพื้นที่การระบาดในลักษณะคลัสเตอร์กลุ่มใหญ่ และมีการยืนยันผลว่าผู้ติดเชื้อในพื้นที่ติดเชื้อ Covid-19 สายพันธุ์อินเดีย B1.617.2

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.4530543940293389