คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ V-Quality

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา Health Polytechnic of Semarang ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมภาควิชารังสีเทคนิค
December 16, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
December 20, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ V-Quality

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ V-Quality ร่วมกับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมป์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, สภาเทคนิคการแพทย์, และบริษัทดอกเตอร์คาลิเบรชั่น จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ สันตนิรันดร์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ, ทนพ. สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และคุณนนทศักดิ์ ประยูรเธียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอกเตอร์คาลิเบรชั่น จำกัด ร่วมลงนาม ณ ที่ทำการสมาคมเทคนิคการแพทย์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

โครงการ V-Quality มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ และยังเป็นการตอบสนองนโยบาย “ลดแออัดและระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาล” ของกระทรวงสาธารณสุข โดยส่งเสริมให้คลินิกเทคนิคการแพทย์ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพและเป็นหน่วยให้บริการตามสิทธิ์สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ทั้งนี้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับผิดชอบจัดโครงการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory Comparison) จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ เคมีคลินิก การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจวินิจฉัยซิฟิลิสทางซีโรโลยี และการตรวจวินิจฉัยไวรัสตับอักเสบบีทางซีโรโลยี

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Interlaboratory Comparison ได้ที่ https://eqamt.mahidol.ac.th/interlab/

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.622705606321435

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol