ห้องปฏิบัติการ Viral vector laboratory และห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา คณะเทคนิคการแพทย์ ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2565
May 30, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายในหัวข้อ “กินดี สุขภาพดี”
June 22, 2022

ห้องปฏิบัติการ Viral vector laboratory และห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา คณะเทคนิคการแพทย์ ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักวิจัย ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) เพื่อรับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ในการนี้ห้องปฏิบัติการ Viral vector laboratory (ห้อง 629) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต หัวหน้าห้องปฏิบัติการ และห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา (ห้อง 606, 613, 614 และ 615) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ได้ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5765353390145765