คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สร้างเสริมสมรรถนะบุคลาการสายสนับสนุน เพื่อความก้าวหน้าในสายงาน”

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าหารือความร่วมมือร่วมกับบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
June 7, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าหารือความร่วมมือร่วมกับบริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
June 11, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สร้างเสริมสมรรถนะบุคลาการสายสนับสนุน เพื่อความก้าวหน้าในสายงาน”

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สร้างเสริมสมรรถนะบุคลาการสายสนับสนุน เพื่อความก้าวหน้าในสายงาน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา ดาเก็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยนายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย นักทรัพยากรบุคคล และนางสาวอาภรณ์ ครองกิจการ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องบรรยาย 304-305 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.925665872692072

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol