คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าหารือความร่วมมือร่วมกับบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567
June 6, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สร้างเสริมสมรรถนะบุคลาการสายสนับสนุน เพื่อความก้าวหน้าในสายงาน”
June 10, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าหารือความร่วมมือร่วมกับบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ นำบุคลากรจากศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ นำเสนอโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAs) พร้อมทั้งหารือทางด้านวิชาการร่วมกับผู้จัดการ และตัวแทน บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนการสร้างความร่วมมือร่วมกันในอนาคต


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.925665872692072

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol