คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เรื่อง A Guide to Building a Successful Brand for Medical Innovation: Hands-on Workshop

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะฯ ในโอกาสได้รับรางวัลจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566
March 21, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R&D Coffee time หัวข้อ “การเขียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ไม่ยากอย่างที่คิด”
March 21, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เรื่อง A Guide to Building a Successful Brand for Medical Innovation: Hands-on Workshop

วันที่ 19 มีนาคม 2567 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และเร่งสนับสนุน เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (MIDAS Center) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง A Guide to Building a Successful Brand for Medical Innovation: Hands-on Workshop ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของการสร้างแบรนด์สำหรับนวัตกรรมทางการแพทย์ อีกทั้งหลักและองค์ประกอบสำคัญในการสร้างแบรนด์ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างเอกลักษณ์และตัวตนสำหรับนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องบรรยาย 317 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.892150162710310

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol