คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงพลังต้านทุจริต ในวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti – Corruption Day)

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เบื้องต้น
December 12, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน “ASEAN Healthy University Day & Bike for Health”
December 17, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงพลังต้านทุจริต ในวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti – Corruption Day)

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมงานวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti – Corruption Day) เพื่อร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อส่งเสริมค่านิยมของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการเดินขบวนร่วมรณรงค์รอบมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1zLDNQoKZbwca-y4u5McDMmM2Da8Nb-Ta