เอกสารนำเสนอเสวนาพิเศษในหัวข้อ “COVID-19 vaccine : การตรวจภูมิตอบสนอง จำเป็นแค่ไหน ?” click