64 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวันเทคนิคการแพทย์ไทย

เอกสารนำเสนอเสวนาพิเศษในหัวข้อ “COVID-19 vaccine : การตรวจภูมิตอบสนอง จำเป็นแค่ไหน ?” click