คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
กุมภาพันธ์ 11, 2019
50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
มีนาคม 6, 2019

Certification Ceremony for Exchange Students of International Internship Program

          On February 15, 2019, the Faculty of Medical Technology, Mahidol University organized the certification ceremony and farewell party to Ms. Esther Lian B. Aesquivel, Mr. Kris Yvan Ma-ri S. Lazaro, Ms. Ma. Monica L. Ludovice, Ms. Christine Mary Rose R. Mape, Mr. Mark Francis S. San Jose and Mr. Jon Denzel Y. Yu, the students from Department of Medical Technology, Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas (UST), Philippines who had participated in the course of International Internship Program during January 23 – February 15, 2019 at the Center of Medical Laboratory Services at Siriraj Hospital, International Center for Medical and Radiological Technology, and Department of Clinical Microbiology and Applied Technology at Golden Jubilee Medical Center.

         On this occasion, the exchange students presented what they have learned and gained during the training, performed traditional dance, and expressed their great appreciation to the Faculty and staff for kind support throughout their training and stay in Thailand.

At the end, Prof. Dr. Chartchalerm Isarankura-Na-Ayudhya, Dean of Faculty of Medical Technology, congratulated all students on their achievement, and presented certificates and souvenirs to the students.

The ceremony took place at the Room 801, 8th floor, Science and Medical Technology Building, Salaya Campus.